K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottsága 2019. június 26-án tartotta második negyedéves beszámoló napját, melynek keretében valamennyi munkacsoport részletes prezentációt tartott az elvégzett feladatokról és a folyamatban lévő munkákról, változásokról.

Elkészült a Minőségirányítási Kézikönyv aktualizált változata, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott, valamint sor került a minőségcélok felülvizsgálatára is. Napirendi pontra került a könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségi felmérések témája. Az ELTE Minőségügyi Irodája által készített, az egyetem valamennyi szolgáltatását felsorakoztató kérdőív mellett az EKSZ könyvtárai kétévente külön hallgatói és oktatói felmérést is végeznek.  A felsőoktatási könyvtárak sajátosságaira jellemző, változásokat tükröző mutatók összeállítása folyamatban van.

A Zöld könyvtár munkacsoport a zöld könyvtári jelentés elkészítését követően részt vett az Óbudai Egyetem „Felsőoktatás az élhető jövőért” címmel tartott konferenciáján, illetve látogatást tettek az Ezüsthegyi Könyvtárba tapasztalatcserére, és a jó gyakorlatok átvételére. Kiváló szakmai kapcsolatot ápolnak a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Zöld könyvtár munkacsoportjával, és érzékenyítés címszóval ellátogattak az ELTE által szervezett program keretében a Füvészkertbe is.

A kulcsfolyamatok részletes leírása, folyamatleltár készítése, partneradatbázisunk webes felületének frissítése, a médiamegjelenések archiválása, a minőségfejlesztéssel és eredményeinkkel kapcsolatos portálhírek, valamint az EKSZ-hírlevél megjelenése folyamatos.

A könyvtárvezetők kidolgozták az oktatási szintekhez is igazodó felhasználói képzések koncepcióját. Minden igényt kielégítő online tananyag készül, mely az alapismeretektől egészen az online publikálási lehetőségekig felöleli a felhasználói tudnivalók teljes tárházát. A könyvtáros kitüntetésekkel kapcsolatos előterjesztések szövegezése szintén megtörtént.

Az idei évre minőségügyi érzékenyítő tréninget szervezünk júliusban, melynek célja új kollégáink bevonása a minőségirányítási munkafolyamatokba és a koordinációs bizottság munkacsoportjaiba. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) immár hagyományos nyárbúcsúztató csapatépítő könyvtáros napjára augusztus végén kerül sor. Újabb fejlesztéseinkről és eredményeinkről portálunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk!