Új kiadói tartalmak a SZAKTÁRS felületén

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a SZAKTÁRS adatbázisban az Attraktor, Balassi, Gondolat, Kortárs és Napvilág Kiadó könyvei 2019. december 1-től elérhetőek minden ELTE polgár számára.

Attraktor Kiadó: Repertoárjában megtalálunk a magyar filozófia és történeti fordításirodalom korábban kiadatlan vagy a nagyközönség számára hozzáférhetetlen munkáit. Továbbá kortárs magyar filozófusok, történészek és társadalomtudósok munkáinak közreadásával foglalkozik.

Balassi Kiadó: A magyar humán tudományok művelőinek biztosít publikálási lehetőséget elsősorban. Az adatbázis 885 címet tartalmaz: biblioterápia, filmművészet, filozófia, genetika, hadtudomány, iparművészet, irodalom, irodalomtudomány, jogtudomány, kommunikációtudomány, könyvtártudomány, könyvészet, közgazdaság-tudomány, művelődéstörténet, művészettörténet, nyelvtudomány, nyelvészet, néprajz, orientalisztika, pedagógia, politika – politológia, pszichológia, régészet, szociológia, színháztudomány, szótár, történettudomány, vallástudomány, zenetudomány, ókortudomány.

Gondolat Kiadó: Fő profilja a hazai és fordításban megjelentetett ismeretterjesztő művek a társadalom- és természettudomány területéről. Spektrumában megtalálható azonban a kortárs európai (angol, német francia, holland, norvég, svéd, finn, izlandi, észt) és orosz regény irodalom is. Az adatbázisban összesen 775 címet találunk: antropológia, bibliográfia, filmművészet, filozófia, fizika, információs társadalom, irodalom, irodalomelmélet – irodalomtörténet, irodalomtudomány, jogtudomány, kémia, közgazdaságtan, marketing, matematika, monográfia, média – kommunikáció, művelődéstörténet, művészettörténet, nyelvtudomány, nyelvészet, néprajz, oktatáspolitika, pedagógia, politika – politológia, politikatudomány, pszichológia, pénzügy, sajtótörténet, szociológia, szociológia – szociográfia, szépirodalom, társadalomtudomány, tényirodalom, történelem, vallás, zene, zenetudomány, életrajz, ókortudomány területéről.

Kortárs Kiadó: Nevéhez híven a kortárs magyar szépirodalom (vers, esszé, próza, kritikák) megjelentetésére kötelezte el magát.

Napvilág Kiadó: A közreadott adatbázisban elsősorban a legújabbkori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány köréből, úgymint filozófia, irodalomelmélet – irodalomtörténet, jogtudomány, közgazdaságtan, média – kommunikáció, néprajz – antropológia, pedagógia, politika – politológia, pszichológia, szociológia – szociográfia, szépirodalom – művészet, magyar és világ történelem, urbanisztika találunk 366 címet.