Angol nyelvű szerzői tréningnek adott helyet az...
Minőség az ELTE könyvtáraiban - Új hír
Az K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság...
Knapp Éva: Librum evolvo
Megjelent Knapp Éva, az ELTE Egyetemi Könyvtár és...
500 éves a reformáció
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár a...
3650
3523
3519
3352

Felsőfokú algebrai példatár

Szerző: 
Fagyejev, D. K. - Szominszkij, I. Sz.
Kiadás ideje: 
2000
Kiadó: 
Typotex
Kiadás helye: 
Budapest
ISBN: 
963-9132-77-2
Borítókép: 
Ismertető: 

D. K. Fa­gye­jev és I. Sz. Szominsz­kij szent­pé­ter­vá­ri pro­fesszo­rok köny­ve jó pár év­ti­zed­del ez­előtt ké­szült el ugyan, de a fel­ső­fo­kú al­geb­rá­hoz tar­to­zó fel­adat­anya­got olyan mély­ség­ben és ará­nyo­san dol­goz­za fel, hogy meg­fe­lel az egye­te­mi hall­ga­tók egy­mást kö­ve­tő nem­ze­dé­ke­i­nek és így az ok­ta­tók­nak is.
A pél­da­tár a kö­vet­ke­ző té­ma­kö­rök­höz ad fel­ada­to­kat, út­mu­ta­tá­so­kat és meg­ol­dá­so­kat:
Komp­lex szá­mok - De­ter­mi­nán­sok - Li­ne­á­ris egyen­let­rend­sze­rek - Mát­ri­xok - Egy­vál­to­zós po­li­no­mok és ra­ci­o­ná­lis függ­vé­nyek - Szim­met­ri­kus függ­vé­nyek - Li­ne­á­ris al­geb­ra.
Nem vé­let­len, hogy a kötet már háromszor jelent meg, ugyanis jól hasz­nál­ha­tó mind a mű­sza­ki, mind a ter­mé­szet­tu­do­má­nyi kur­zu­so­kon. Nép­sze­rű­sé­gé­re jel­lem­ző, hogy ebből ok­tat­nak az angol, fran­cia, német, spa­nyol fő­is­ko­lá­kon és egye­te­me­ken is.

Felsőfokú algebrai példatár
Keresés
Szín
Alapítvány
Chat
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
Chat
Nem azonosított felhasználó
Üdvözlöm! A Régi nyomtatványok tára anyagait szükséges-e előzetesen kikérni, vagy elegendő a helyszínen leadni a kéréseket? Köszönettel: Oláh Krisztina
2017.09.29. 13:26
Kedves Krisztina! Az előzetes kikérés az Ön számára kényelmesebb megoldás, mivel így várakozás nélkül kézhez kapja a kért anyagokat. Itt a helyszínen is leadhatja kéréseit, de ebben az esetben a kérések számától és a forgalomtól függően várnia kell legalább fél órát. Üdvözlettel: egy e-könyvtáros
Nem azonosított felhasználó
Tisztelt Könyvtárosok! Érdeklődni szeretnék, hogy a könyvtári belépőknek van érvényességi határideje? Csak 2016-ig voltam az ELTE hallgatója, használhatom még a belépőmet? Köszönettel, G. Emese
2017.10.09. 15:34
Kedves G. Emese! A tagságot meg kell hosszabbítania ahhoz, hogy a könyvtárat használni tudja, ehhez személyi igazolványra és lakcím kártyára lesz szükség. A látogatójegy ingyenes, a kölcsönzés 1 évre 3700 Ft, fél évre 2000 Ft. Amennyiben a tanulmányait folytatta, 50%-os kedvezménnyel iratkozhat be. Üdvözlettel, egy e-könyvtáros
Tisztelt Könyvtár! Nem vagyok beiratkozva, szakirányú továbbképzésre járok, diákigazolványom nincs.Holnap szeretnék néhány korábbi szakdolgozatot megtekinteni a Kazinczy utcai könyvtárban. Van-e rá mód, hogy elektronikusan lekérjem? Hack-Bokros Andrea
2017.10.23. 15:32
Kedves Könyvtár! Nem tudok belépni a katalógusba, nem tudom a jelszavam, regisztrációkor nem kaptam, és amikor újat próbálok kérni, az nem ismeri fel a vonalkódomat/azonosítomat. Segítséget kérek a jelszókérésben. Csépai Imre
2017.10.27. 11:38
Kedves Csépai Imre! Frissítettem a rendszerben az adatait, így már biztosan sikerülni fog a belépés. A jelszava a születési dátuma, azonosítója az olvasójegyen lévő számsor. További segítséget honlapunkon talál: https://konyvtar.elte.hu/hu/szolgaltatasok/online-hosszabbitas-katalogusban
Nem azonosított felhasználó
Kedves Könyvtár! A mai nappal jár le egy kölcsönzésem, de nem tudom bevinni.Az lenne a kérdésem, hogy mennyi a késedelmi díj naponta? Pintér Réka
2017.11.02. 12:51
Kedves Pintér Réka! A könyvek a BTK Központi Olvasóterméhez tartozik, kérem a kozpontiolvaso@btk.elte.hu e-mail címen vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal. Üdvözlettel, egy e-könyvtáros
Üzenetküldés, korábbi üzenetek
Oldalszín

kék

pink

zöld

narancs

bordó

Keresés

Katalógus

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat dokumentumállományában keres.



Metakereső (teszt)

A kereső az online katalógusunkban és a digitális gyűjteményünkben (EDIT) keres.

Weboldal

Alacsony felbontáson nézi honlapunkat, ezért tartalma nem jeleníthető meg. Növelje meg az ablak méretét, vagy keresse fel kis felbontásra szánt honlapunkat a http://konyvtar.elte.hu/m oldalon.