Bach-koncert
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár aulája ad...
K21 beszámoló nap
A járványügyi helyzetre való tekintettel a K21...
Az inga éjszakája
Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban,...
Lapokba zárt titkaink
Könyvbemutatóink keretében könyvtárunk különleges...
Tárlatvezetés az Eötvös-kiállításon
A Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából A...
Könyvtári MOOC
Elérhetővé vált az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (...
Megújult restaurátor-műhelyünk
Európai viszonylatban is jelentős a könyvtárban...
Online beiratkozás
Egy évvel ezelőtt tettük hozzáférhetővé mobil...
6877
6849
6835
6804
6803
6797
6784
6619
 

Felsőfokú algebrai példatár

Szerző: 
Fagyejev, D. K. - Szominszkij, I. Sz.
Kiadás ideje: 
2000
Kiadó: 
Typotex
Kiadás helye: 
Budapest
ISBN: 
963-9132-77-2
Borítókép: 
Ismertető: 

D. K. Fa­gye­jev és I. Sz. Szominsz­kij szent­pé­ter­vá­ri pro­fesszo­rok köny­ve jó pár év­ti­zed­del ez­előtt ké­szült el ugyan, de a fel­ső­fo­kú al­geb­rá­hoz tar­to­zó fel­adat­anya­got olyan mély­ség­ben és ará­nyo­san dol­goz­za fel, hogy meg­fe­lel az egye­te­mi hall­ga­tók egy­mást kö­ve­tő nem­ze­dé­ke­i­nek és így az ok­ta­tók­nak is.
A pél­da­tár a kö­vet­ke­ző té­ma­kö­rök­höz ad fel­ada­to­kat, út­mu­ta­tá­so­kat és meg­ol­dá­so­kat:
Komp­lex szá­mok - De­ter­mi­nán­sok - Li­ne­á­ris egyen­let­rend­sze­rek - Mát­ri­xok - Egy­vál­to­zós po­li­no­mok és ra­ci­o­ná­lis függ­vé­nyek - Szim­met­ri­kus függ­vé­nyek - Li­ne­á­ris al­geb­ra.
Nem vé­let­len, hogy a kötet már háromszor jelent meg, ugyanis jól hasz­nál­ha­tó mind a mű­sza­ki, mind a ter­mé­szet­tu­do­má­nyi kur­zu­so­kon. Nép­sze­rű­sé­gé­re jel­lem­ző, hogy ebből ok­tat­nak az angol, fran­cia, német, spa­nyol fő­is­ko­lá­kon és egye­te­me­ken is.

Felsőfokú algebrai példatár
Keresés
Szín
Alapítvány
Chat
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
Chat
Nem azonosított felhasználó
vodkát akarok!!!!! :D
2019.02.08. 13:01
Vodkát nem tartunk a könyvtárban, de például az Egyetemi Könyvtár közelében számos vendéglátóhely található. :)
Nem azonosított felhasználó
Tisztelt Könyvtár Szolgálat! A SciFinder adatbázis elérésével kapcsolatban érdeklődöm. Egyetemi hálózatról próbáltam belépni, a bejelentkezéshez caesar azonosítót és jelszót megadva, de nem működött. Hogy tudnám a legegyszerűbben elérni az adatbázist?
2019.03.22. 14:39
Köszönjük az üzenetet! Kollégáink igyekszenek minél hamarabb elhárítani a problémát, 1-2 nap türelmet kérünk.
Nem azonosított felhasználó
???
2019.04.16. 13:51
Nem azonosított felhasználó
Látogatójeggyel is van lehetőség az Arcanum Digitális Tudománytáron megnézni a digitalizált folyóiratokat?
2019.04.17. 11:45
Kedves Érdeklődő! Igen, gépeinken szabad a hozzáférés az Arcanum adatbázisaihoz.
Nem azonosított felhasználó
Is it free to use the library space and wifi for general public?
2019.06.13. 10:34
Yes, you can use our library and the services free with a visitor's pass which you can get to information desk on ground floor.
Üzenetküldés, korábbi üzenetek
Oldalszín

kék

pink

zöld

narancs

bordó

Keresés

Régi katalógus

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat dokumentumállományában keres.ELTEFind (teszt)

A kereső az online katalógusunkban és a digitális gyűjteményünkben (EDIT) keres.

Weboldal

Alacsony felbontáson nézi honlapunkat, ezért tartalma nem jeleníthető meg. Növelje meg az ablak méretét, vagy keresse fel kis felbontásra szánt honlapunkat a http://konyvtar.elte.hu/m oldalon.