Mozaikok az ELTE örökségéből – 2024. március

A hónap műtárgya – Theodor von Sickel-emlékérem

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár – Egyetemtörténeti Gyűjtemény 245 darabot számláló numizmatikai gyűjteményében számos emlékérmet és emlékplakettet őrzünk. Elsősorban a 20. században készített darabok kerültek be az anyagba, de az 1800-as évekből is 18 darab emlékéremmel rendelkezünk.

Jellegük és proveniancia-kutatások alapján ezek elsősorban ajándékok lehettek partnerintézmények és jelentős személyek évfordulóiról, társadalmi eseményekről. Például néhány darabot Szilágyi Sándor történész (1827–1899), az Egyetemi Könyvtár egykori főigazgatója kapott ajándékba, halála után pedig végrendeletében intézményünkre hagyta őket. Ezek közül a dekoratív kivitelű Theodor von Sickel-emlékérmet választottuk a hónap műtárgyának.

A bronz emlékérem 1887-ben készült Bécsben, tervezője Anton Scharff (1845–1903) osztrák éremkészítő. Az előlap éremképe szakállas-bajszos férfi jobbra néző mellképét, valamint jobb oldalt lent címert ábrázol. Az érmekép bal oldalán a készítő mesterjegye látható, pereme gyöngysoros motívummal díszített. Körirata: „THEODORO EQITI AB SICKEL”; a belső körben: „PROF. P. XXX ANNOS VINDOBONENSI”.

A hátlap éremképe ülő, kezében táblát és írószert tartó nőalakot, körülötte pedig három fiatal, a tudományokat jelképező eszközöket tartó fiút ábrázol. A háttérben a Bécsi Egyetem 1884-ben átadott főépületének homlokzata látható, a balusztrád mögött az egyik kupola alatti szárny került megörökítésre. A peremén körben gyöngysoros motívum. Körirata latin nyelven: „RERUM GESTARUM INVESTIGATORI SUBTILISSIMO”.

Az éremkép alatti felirat: „AMICI ET DISCIPULI / VENERABUNDI / MDCCCLXXXVII”.

Theodor von Sickel (1826–1908) középkorász az oklevéltan jeles képviselője volt. 1867-ben kapta meg rendes tanári kinevezését a Bécsi Egyetemen, az emlékérem 30 éves professzori működésének jubileumára készült.

Theodor von Sickel-emlékérem

 

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár – Egyetemtörténeti Gyűjtemény