K21 beszámoló nap - Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

Az K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 2018. március 28-án az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Tanácstermében tartotta idei első negyedéves beszámoló napját, melynek keretében valamennyi munkacsoport részletes prezentációt tartott az elvégzett feladatokról és a folyamatban lévő munkákról, változásokról.

 

Elkészült az EKSZ minőségfejlesztési jelentése, valamint sor került az előző évben lezárt nem megfelelő minőségű szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzések megbeszélésére és kiértékelésére. A módosítási javaslatokat a koordinációs bizottság elé terjesztették a jó gyakorlatok megismerése céljából.

A Fogyatékosügyi Központtal való szorosabb együttműködés az akadálymenetes könyvtári szolgáltatások kiszélesítése érdekében folyamatosan napirenden szerepel. A Kancellária Szervezeti és Működési Szabályzata alapján tervezi egy úgynevezett Speciális Hallgatói Ügyek Támogató Irodája létrehozását, mely a kooperáció és a közös munka új perspektíváit nyithatja meg.

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat munkatársai körében megtörtént a kompetenciatesztek kitöltése, melyek kiértékelését követően a könyvtárvezetők részletes továbbképzési tervet dolgoznak ki a minőségfejlesztés érdekében. Az elmúlt évben végzett munkatársi igény, elégedettség- és szolgáltatási felmérés beszámolója alapján a könyvtárhasználatra vonatkozó információkról saját belső jelentés készül. Az oktató-kutató válaszadók könyvtárhasználati statisztikáját tekintve megállapítható, hogy 60%-uk legalább havi rendszerességgel ellátogat valamely ELTE-s könyvtárba, vagy online igénybe veszi könyvtári szolgáltatásainkat. A válaszadók közel harmada igényli az MTMT bibliográfiai adatbázis feltöltéséhez alkalmanként könyvtáros adminisztrátor segítségét, és legtöbbjük egy adatbázis-használati képzést tartana szükségesnek. A hallgatók részére pedig könyvtárhasználati képzést javasolnának.

A Zöld könyvtárral kapcsolatos kérdőívek kiküldésre kerültek, melynek kiértékelését a Primér kutatások munkacsoportjával együttműködve végzik. Az EKSZ HR-stratégiáját véglegesítették, a dokumentumot a Könyvtári Tanács elfogadta. A Könyvtáros Café keretében Vucskovics Erzsébet és Kállai Anita tartottak beszámolót külföldi útjukról.

A kultúráért felelős miniszter, valamint az egyetem vezetése és fenntartója részére is elküldésre került az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) éves beszámolója a hatályos 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól 1§ (3) bekezdése értelmében. Partneradatbázisunk webes felülete feltöltés és frissítés alatt áll, a médiamegjelenések archiválása és a portálhírek megjelenítése folyamatos.

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság idén 10 éves jubileumát ünnepli, melynek keretében júliusban kétnapos tréningen a minőségcélok felülvizsgálatát és a SWOT témájának megbeszélését végzi majd a szakmai csoport.