K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

A járványügyi helyzetre való tekintettel a K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság idei első negyedéves beszámolójára elektronikus úton került sor. A munkacsoportok elkészítették az elmúlt negyedévben elvégzett feladataikról a beszámolókat, amelyeket a tagok a K21 közös kommunikációs felületén elolvashattak. A könyvtárvezetők a disszeminációs tevékenység nyilvántartása érdekében összesítették a kollégák tudományos tevékenységét könyvtáranként. A Zöld könyvtári munkacsoport az Egyetemi Könyvtár Évkönyveiben megjelenő Zöld értékeink nyomában címmel írt tanulmány korrektúráján dolgozott. A Primer kutatási csoport felülvizsgálta a hallgatói igény- és elégedettségi mérések kérdőíveit, a módosítási tervek kapcsán folyamatosan együttműködve az ELTE Minőségügyi Irodájával. Megérkeztek az oktatói igény- és elégedettségi mérés eredményei, melyek kiértékelése folyamatban van. Szintén az első negyedévben került sor a minőségügyi érzékenyítő tréningre, melyről honlapunkon adtunk részletes tájékoztatást.

Elkészült a 2019. évi Minőségfejlesztési jelentés, valamint a Nem megfelelő szolgáltatásokról (NMSZ) szóló jelentések beszámolója, melyeket a bizottság tagjai levélszavazás útján egyhangúlag elfogadtak. Az elmúlt évben beérkezett javaslatok eredményeként új folyamatleírások készültek, többek között a gyakornokok fogadásáról és foglalkoztatásáról, melyet a könyvtárosok jó gyakorlatként osztottak meg egymás között. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) minőségfejlesztési jelentése röviden összefoglalja az elmúlt évben megvalósult szolgáltatásfejlesztéseket és eredményeket, melyek közül külön említésre méltó az EKSZ minőségcéljainak, valamint a Minőségügyi Kézikönyvnek a felülvizsgálata és aktualizálása. Átfogó felmérés készült a hallgatók körében a könyvtári képzésre, a könyvtárosaink körében pedig a szervezeti kultúrára vonatkozóan. Összefoglaló jelentés keretében a tagkönyvtárak zöld szemléletű működése került górcső alá; három kulcsfolyamat leírása és bevezetése mellett pedig négy további kulcsfolyamat audit jelentése is véglegesült. Újabb fejlesztéseinkről és eredményeinkről portálunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk!