Megnyílt az új közösségi tér

A Book of Your Life projekt keretében Dr. Borhy László rektor úr nyitóbeszédével átadásra került a nemzetközi és hazai hallgatók részére az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár új közösségi tere.

Az ünnepélyes megnyitón Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária főigazgató köszöntötte a vendégeket, méltatva a hallgatói kezdeményezést és közreműködést a tér közös kialakítása során. Rektor úr beszédében kiemelte, hogy az Egyetemi Könyvtár és Levéltár – az információs igények kielégítése mellett – az Egyetem célkitűzései és nemzetköziesítési stratégiája mentén kiemelt hangsúlyt helyez a multikulturális kapcsolatok ösztönzésére, a hallgatók igényeinek kielégítésére és mentális jóllétének támogatására. A könyvtár felhasználóorientált kulturális intézményként feladatának tartja, hogy az oktatás és kutatás támogatásán túl, közösségteremtő, közösségeket alakító és fejlesztő intézményként is betöltse küldetését. Az átadott hallgatói közösségi tér interkulturális rendezvények és hallgatói pop-up kiállítások helyszínéül is szolgálhat. Szöllősi Szilva, az Egyetemi Stratégiai Iroda irodavezetője röviden bemutatta a Book of Your Life projektet, melynek első mérföldköveként került sor a helyiség felavatására.

A megnyitó alkalmából sor került a Ruszalka Dnyisztrovaja (Dnyeszteri Sellő) című kiadvány fakszimile kiadása és tanulmánykötete bemutatójára is. Az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet intézetigazgatója, Dr. Kiss Szemán Róbert egyetemi tanár kérdéseire válaszolva, Dr. Lebovics Viktória egyetemi adjunktus, a kísérő tanulmány szerzője hangsúlyozta, hogy a kalandos sorsú almanach az első, nyugat-ukrán területen, népi ukrán nyelven született kiadvány, mely 1837-ben Budán, magyar cenzor engedélyével a Királyi Magyar Egyetemi Nyomdában látott napvilágot, miután a lembergi (lviv-i) egyházi hatóságok véleménye alapján a bécsi cenzúra is betiltotta. A kötet az első népnyelven írott kiadvány lett Galíciában, kiemelt szerepe a 19. század elejétől induló, a szláv népek nyelvi és kulturális újjászületésének kontextusában nyer jelentőséget.

A Dnyeszteri sellőből a világ könyvtáraiban és múzeumaiban ma található, 100 körüli példány mellett magánkönyvtárak is őriznek példányokat. Magyarországon az első kiadásból összesen két példány található: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában – mely minden valószínűséggel az Egyetemi Nyomda kötelespéldánya volt –, illetve a nemzeti könyvtárban. A kötet kiadói a nemzeti kultúrák és irodalmak nemzeti nyelven történő fejlődését szorgalmazták és elsőként alkalmazták az ukrán nyelv fonetikus lejegyzési módját. A kötet az ukránok számára kiemelt kulturális jelentőséggel bír, Lviv-ben önálló múzeuma is van. A fakszimile kiadás az Egyetemi Könyvtárban őrzött példány hű másolata, mely korlátozott példányszámban készült és kereskedelmi forgalomba nem kerül.

A rendezvény állófogadással és James Clifford Viloria doktorandusz (ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola) Liminal Quarters című, az ELTE-n tanuló külföldi hallgatók kollégiumi életét bemutató fotókiállításának megnyitásával zárult.

Az új közösségi terünkben minden kedves látogatót szeretettel várunk!

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL