Átadásra került az ELTE első könyvátvevő-automatája

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár könyvátvevő-automatája hivatalosan is átadásra került 2023. december 4-én a könyvtárpalota aulájában a hallgatóknak.

Dr. Sziklai Péter tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes köszöntőjében az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár fejlődésének újabb mérföldköveként értékelte az ELTE első könyvátvevő-automatájának átadását. A legmodernebb technikai innovációk fontos szerepet töltenek be a szolgáltatásban, mely a változásra való nyitottságot és technikai fejlődéshez való alkalmazkodást is szemléltetik. Az új könyvátvételi lehetőség az Egyetemi Könyvtár elkötelezettségét is jelzi szolgáltatásainak folyamatos bővítései iránt az egyetemi közösség szolgálatában.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója, Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária az ünnepélyes átadó alkalmával hangsúlyozta, hogy a könyvtár alapértékei közé tartozik az innovációra és a változásra való nyitottság az információ szabadon hozzáférhetővé tétele érdekében. Az elmúlt szemeszterben az EHÖK támogatásával pilot projekt keretében sikerült a nyitvatartást megnövelni, melyet most sikerül állandósítani, sőt az őszi félévben a szorgalmi időszak végére és a vizsgaidőszak csaknem teljes idejére is kiterjeszteni, hétfőtől péntekig 9 és 22 óra között, szombaton pedig 10 és 22 óra között várva a hallgatókat.

Szélesebb körű hozzáférést a könyvtár az elektronikusan hozzáférhető szakirodalom minél nagyobb arányú vásárlása mellett, a nyitvatartási idő növelésével, valamint olyan automatizált megoldásokkal próbál biztosítani, melyek lehetővé teszik, hogy a hallgatók minél gyorsabban és kényelmesebben tudjanak hozzájutni a tudományos szakkönyvekhez. A webapplikáció, az önkölcsönző automata, az ingyenes önkiszolgáló szkennelés és nyomtatás mind ezt a célt szolgálják, melyek sorába tartozik a most hivatalosan átadásra került könyvátvevő-automata is. Ezen szolgáltatások a nyitvatartási napokon már reggel 7 órától igénybe vehetők.

A bevezetett technikai újítások találkoznak a hallgatói igényekkel, hiszen a tavalyi látogatottság 18 %-kal nőtt a pandémia előtti 2019-es látogatottsági csúcsévhez képest, idén pedig már az első 10 hónapban 22%-kal haladta meg az elmúlt évi adatokat.

A könyvtári szolgáltatások fejlesztéséhez elengedhetetlen a hallgatói igényekre való odafigyelés, a könyvtár pedig a jövőben is azon igyekszik, hogy minél jobban kielégítse az egyetemi polgárok és olvasók igényeit. Megköszönve az ELTE Hallgatói Önkormányzatának együttműködő támogatását, az automatába rejtett könyvajándékok átadásával zárult a megnyitó.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Éjszaka a könyvtárban – A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban 22.00 óráig várjuk a tanulni vágyókat!

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2023. december 4. és 2024. január 20. között a Nagyolvasó és az oktatóterem meghosszabbított nyitvatartásával, hétköznapokon és szombatonként 22.00 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Oktatótermünkben a tanulás mellett ingyenes számítógép-használatra is lehetőséget biztosítunk.

Folyamatosan bővülő szolgáltatásainkkal az ELTE hallgatóinak hatékony és eredményes tanulási lehetőséget szeretnénk biztosítani az EHÖK támogatásával és a hallgatókkal együttműködve.

Hétköznapokon 20.00 és 22.00, szombatonként 18.00 és 22.00 óra között az alábbi szolgáltatások igénybevételére biztosítunk lehetőséget:

  • tanulási és olvasási lehetőség a Nagyolvasóban és ingyenes számítógép-használat a földszinti oktatóteremben,
  • napközben online kikért könyvek átvétele könyvátvevő-automatából,
  • könyvek visszajuttatása önkölcsönző terminál és könyvbedobó szekrény (Bibliobox) használatával,
  • önkiszolgáló nyomtatás és fénymásolás előre megvásárolt kártya használatával,
  • ingyenes, önkiszolgáló szkennelés.

A meghosszabbított nyitvatartási időben teremfelügyeletet és általános tájékoztatást biztosítunk. Az aula, a Nagyolvasó és az oktatóterem kizárólag előzetesen megváltott olvasójeggyel látogatható.

Mindenkit szeretettel várunk, hallgatóinknak sikeres félévzárást és vizsgaidőszakot kívánunk!

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Fogadja örökbe decemberben!

A jezsuita bölcseleti és teológiai doktor, Szerdahelyi Gábor (1660–1726) természeti és időjárási emblémákkal illusztrált, Meteorologia philosophico-politica című könyvét erkölcsi, filozófiai és politikai magyarázatokhoz kötötte. A 12 egységből (dissertatio) álló, összesen 2+82 rézmetszetet tartalmazó művet Nagyszombatban adta ki Johann Andreas Hörmann 1702-ben.

A rézmetszeteket több művész készítette, köztük Wolfgang Joseph Kadorizi, Andreas Trost és Andreas Matthäus Wolfgang. A kérdést (questio) megválaszoló válasz (conclusio) mindig az adott, mottóval ellátott képhez kapcsolódik. A Meteorologia forrásai között éppúgy találunk ókori szerzőket, mint újkori természettudósokat és filozófusokat is, a természeti jelenségeknek pedig igen széles körét, a villámlástól a földrengésig. 

A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe! További információkért látogasson el honlapunkra: https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program.

 

RMK II 507a

Meteorologia philosophico-politica, in duodecim dissertationes per quaestiones meteorologicas et conclusiones politicas divisa, appositisque symbolis illustrata, honori inclytae regiae camerae Scepusiensis inscripta a nobili ac erudito domino Joanne Vitézy de Dobó, AA. LL., et philosophiae baccalaureo, ac pro suprema ejusdem auspicijs universam philosophiam publice propugnandam mense Junio MDCII in Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi susciperet. Praeside R. P. Gabriele Szerdahelyi e Societate Jesu, AA. LL. et Philosophiae doctore, ejusdemque professore ordinario.

Tyrnaviae [Trnava] : typis Academicis, per Joannem Andream Hörmann, MDCCII [1702]

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

II. CHARM-EU Open Science Day

2023. október 26-án második alkalommal kerül megrendezésre a CHARM-EU Open Science Day program. A rendezvény helyszíne az ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.), az eseményhez a Microsoft Teams platformon keresztül online is lehet csatlakozni.

A rendezvényre egyetemi/kari vezetők, a partneregyetemek képviselői, a partneregyetemek kutatói, oktatói és PhD-hallgatói, az Open Science irodák munkatársai, valamint a Pilot 2, Pilot 3 és Pilot 4 résztvevői regisztrálhatnak.

A délelőtti szekció előadói a nyílt tudomány intézményi támogatásának kérdéseit vitatják meg, míg a délutáni szekcióban az Open Access publikáláshoz kapcsolódó gyakorlatorientált módszerek bemutatására kerül sor.

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részletes program és regisztráció a Charm-EU oldalán érhető el.

További hír az eseményről

Illusztráció szerzője, forrása:
https://www.elte.hu/en/content/join-the-2nd-charm-eu-open-science-day.e.436

150 éve született az első magyar könyvtárosnő, Czeke Marianne

Czeke Marianne 1873. október 18-án született Sopronban. A tehetséges és ambiciózus lány angliai és franciaországi utazásai során határozta el, hogy egyetemi végzettséget szerez. Sikeres gimnáziumi érettségi után 1901-ben iratkozott be a Budapesti Tudományegyetem latin–francia–német szakára. 1905. június 17-én summa cum laude minősítéssel nyerte el a doktori címet, doktori disszertációját Lessing és Shakespeare címmel írta. 1906. március 24-én sikeres vizsgát tett a Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság előtt, és ezzel tanári oklevelet szerzett.

Tanulmányai sikeres lezárása után állásért folyamadott a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez és az egyetem rektorához, akik pályázatát kedvezően fogadták, és az Egyetemi Könyvtárba irányították. A Könyvtári Bizottság megtárgyalta a kérelmet, és támogatta a következő indoklással: „dr. Czeke Mariann kiváló mértékben megfelel a kért állás követelményeinek s ezért őt a Tekintetes Tanács jóakaratába egyhangúlag ajánlja, annál inkább, mert mind kérelmében kiemeli, hivatást érez a könyvtári pályára, mióta a Bibliotheque nationale-ban már ily irányban dolgozott. Elismeri a bizottság azt is, hogy a nők általában alkalmasak a könyvtári foglalkozásra; ezért Amerikában a hivatalnokok jelentékeny számban nők; kiváló érzékük és rendszeretetük a tisztaság és kezelés pontossága iránt itt nagy segítségük. De másrészről ki kell emelnie azt is, hogy ebben az esetben nálunk úttörésről, a nőknek új pályára bocsátásáról van szó s ezért nem többre, hanem csak erre az egy esetre hozza határozatát s adja meg az egyhangú ajánlást. Rendszert tehát nem kíván egyelőre alkotni belőle, hanem figyelembe veszi a folyamodó rendkívüli készültségét és vágyakozását; de egyszersmind megnyugtatóan veszi tudomásul, hogy folyamodó, mint óraadó, belép a Vlassics-collegiumba s ha a kísérlet nem válnék be, módjában lesz a tanári pályára menni át.” (EKL, Egyetemi Levéltár, 19.b. 1906. június 15. ülés jegyzőkönyve)

A kísérlet azonban bevált. Czeke Marianne két évtizeden keresztül dolgozott az Egyetemi Könyvtárban, először fizetés nélküli könyvtártisztként, majd 1909-től fizetéses könyvtártisztként, végül 1924-től könyvtárőrként. Feladata elsősorban a Shakespeare különgyűjtemény kezelése volt, amelyről részletes katalógust is megjelentetett. Közben folyamatosan publikált, fordított, és aktív közéleti tevékenységet folytatott, több nőmozgalmi egyesületnek is tagja volt. 1925-től Brunszvik Teréz naplójának kiadásával foglalkozott. Munkásságát többek között olyan művek fémjelzik, mint Értekezés a történet és a politika köréből, Lessing és Shakespeare, Montessori gondolatok gróf Brunszvik Teréz naplójában, valamint Gróf Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza. Műveit a 150 éves jubileum alkalmából az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT) oldalán digitálisan is hozzáférhetővé tettük. Az első magyar könyvtárosnő 69 évesen, 1942-ben hunyt el.  

Czeke Marianne életét részletesen feldolgozta: Fabó Edit: Dr. Czeke Marianne – Az Egyetemi Könyvtár első könyvtárosnője. Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVI. Budapest, 2013. 170-206. 

Elérhető:  http://hdl.handle.net/10831/34135 

Illusztráció szerzője, forrása:
Fabó Edit: Dr. Czeke Marianne – Az Egyetemi Könyvtár első könyvtárosnője. Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVI. Budapest, 2013. 204.

Múzeumok Őszi Fesztiválja az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében 2023. október 13. és 2023. november 10. között változatos programjainkra és Unus non sufficit orbis – egy világ nem elég: magyar jezsuiták Dél-Amerikában címmel kiállításunk megtekintésére invitáljuk a tudományok és könyvek kedvelőit.

Vendégeink részt vehetnek az Eötvös-kiállítás interaktív tárlatvezetésein, restaurátorműhely- és könyvtártörténeti vezetéseken. Muzeális értékű könyveink bemutatói keretében pedig könyvtárunk különleges kiadványaiba nyerhetnek betekintést. A rendezvénysorozatra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Részletes programterv:

Lapokba zárt titkaink – Könyvbemutató muzeális állományunkból

Muzeális értékű könyveink bemutatói keretében könyvtárunk különleges kiadványaiba nyerhetnek betekintést, mely során feltárulnak régi nyomtatványaink titkai.

Programidőpontok:

2023. október 13. (péntek); 16.30–17.00

2023. október 20. (péntek); 16.30–17.00

2023. november 10. (péntek); 16.30–17.00

 

Restaurátor-műhely bemutatója

Restaurátorunk vezetésével a papíröntés és a könyvfűzés technikájából kaphatnak ízelítőt vendégeink. Megismerkedhetnek a könyvfertőtlenítés folyamatával és a régi könyvkötészeti eljárásokkal.

Programidőpontok:

2023. október 13. (péntek); 10.00–11.00

2023. október 13. (péntek); 17.00–18.00

2023. október 20. (péntek); 10.00–11.00

2023. október 20. (péntek); 17.00–18.00

2023. november 10. (péntek); 10.00–11.00

2023. november 10. (péntek); 17.00–18.00

 

Könyvtártúra

Könyvtártúráinkon az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár történetéről értesülhetnek vendégeink.

Programidőpontok:

2023. október 19. (csütörtök); 17.00–18.00

2023. október 26. (csütörtök); 17.00–18.00

2023. november 2. (csütörtök); 17.00–18.00

2023. november 6. (hétfő); 17.00–18.00

2023. november 9. (csütörtök); 17.00–18.00

 

Tárlatvezetés az Eötvös-kiállításon

Szeretettel várjuk látogatóinkat Eötvös Loránd izgalmas fizikai kísérleteit és életét bemutató, kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgató kiállításunkon.

Programidőpontok:

2023. október 19. (csütörtök); 16.00–16.45

2023. október 26. (csütörtök); 16.00–16.45

2023. november 2. (csütörtök); 16.00–16.45

2023. november 6. (hétfő); 16.00–16.45

2023. november 9. (csütörtök); 16.00–16.45

 

Unus non sufficit orbis – egy világ nem elég: magyar jezsuiták Dél-Amerikában (Kiállítás)

A magyar jezsuiták dél-amerikai misszióival kapcsolatos dokumentumok kiállítására invitáljuk az érdeklődőket. Kiállításunkban páratlan kéziratok és nyomtatványok sorába nyerhetnek bepillantást látogatóink.

A jezsuita rend 18. századi virágzásának egyik fő színhelye a dél-amerikai kontinens volt. Itt végezték térítő munkájukat a jezsuita rend legelszántabb és legkalandvágyóbb tagjai – köztük magyar származású jezsuiták. Ha kíváncsi, milyen kalandok érték az atyákat a dzsungel mélyén, hogyan hajóztak le kenuval az Amazonason vagy milyen élményeket szereztek az indiánok között, látogasson el Ön is kiállításunkra! Mindenkit szeretettel várunk!

Időpontok: 2023. szeptember 25. – 2023. november 12.

hétfő–péntek, 10.00–15.00

Előzetesen a titkarsag@lib.elte.hu e-mail címen lehet jelentkezni.

 

Online elérhető programok:

Virtuális kalandozás Eötvös Loránd nyomában (folyamatosan elérhető online program)

Virtuális őszi séták az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban (folyamatosan elérhető online program)

Virtuális kiállítás – Janus Pannonius humanizmustól a barokkig (folyamatosan elérhető online program)

Virtuális kiállítás – Könyv, talár, tudomány - Jelképek az Eötvös Loránd Tudományegyetem múltjából (folyamatosan elérhető online program)

Virtuális kiállítás – „Fu magh kit az patikába ugian sesamusnak hinak” – az orvoslás dokumentumai (folyamatosan elérhető online program)

A rendezvénysorozat programjairól kép-, hang- és videófelvételek készülnek. Az elkészült felvételek a szervezésben részt vevő intézmények honlapján, kiadványaiban, fórumain és közösségi felületein is közzétételre kerülhetnek.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Rendkívüli szombati nyitvatartás a Kulturális Örökség Napjain

A Kulturális Örökség Napjai programsorozata miatt az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár könyvtári szolgáltatásai 2023. szeptember 16-án (szombaton) nem elérhetőek.

Rendezvényünkről további részletek weboldalunkon és a Kulturális Örökség Napjai hivatalos honlapján találhatók. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk könyvtárunkban!

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL