Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2021. október 28. és 29. között technikai okok miatt ideiglenesen zárva tart.

gyűjtemény

Könyvek Az Egyetemi Könyvtár 1800 utáni könyvállománya az ország legnagyobbjai közül való. Ez részben annak köszönhető, hogy a 18–19. században hosszú időn keresztül az Egyetemi Könyvtárnak kötelespéldányjoga volt, vagyis minden Magyarországon nyomtatott könyvből került ide példány. A gyűjtőkör 1949-es megváltozása értelemszerűen ezt az állományrészt érintette leginkább: korábban minden, az egyetemen oktatott tudományterületre kiterjedt, de 1949 után a könyvtár humántudományi szakkönyvtárrá alakult, fő gyűjtőkörei a filozófia, a vallástudomány és a történettudomány lettek.
Az Egyetemi Könyvtár folyóirat-gyűjteménye kb. 12.000 címet tartalmaz, megközelítőleg 207.000 kötetben. Az állomány legértékesebb részét képezi az 1800 előtt megjelent, több mint 400 féle, közel 4.000 kötetnyi periodika. A külföldi, zömében német, angol és francia nyelvű időszaki kiadvány mellett az első magyar nyelvű folyóiratok közül 18-at őrzünk ebből a korszakból.
A különgyűjteménybe tartozó dokumentumokat csak helyben, a Kutatóteremben tanulmányozhatja érvényes kölcsönzőjegy birtokában, kutatási nyilatkozat kitöltése után.További részletek a különgyűjtemények használatáról
Mára csaknem 2 millió dokumentumával az Egyetemi Könyvtár a főváros harmadik legnagyobb könyvtára. Gyűjtőköre 1949-ig az egyetemen oktatott valamennyi tudományághoz kapcsolódó műveket tartalmazta, ami a későbbiekben filozófiai, közép- és újkori egyetemes történelmi, vallástörténeti, vallástudományi művekre korlátozódott, melyeknek gyűjtésében ma is országos feladatkört lát el. A könyvtár gyűjti és őrzi továbbá