Egyetemi örökség – Rejtélyes tárgyak az ELTE Rektori Kabinetirodában

2020. év végén megkezdődött az egyetemi kulturális örökség felmérése. A karokon, az egyetem muzeális intézményeiben és gyűjteményeiben jelentős tudásvagyon és kulturális érték található, melyekről hírsorozat keretében számolunk be.

Az egyetemi gyűjtemények felmérésének koordinálásával megbízott ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár muzeológusa, valamint a szervezeti egységek kulturális örökségének koordinátorai az ELTE Rektori Kabinetirodájában tettek – a járványhelyzetre való tekintettel – virtuális látogatást 2021. február 17-én. A gyűjtemények felkeresésének célja az egyetemi gyűjtemények és a jó gyakorlatok megismerése, valamint egy olyan együttműködő szakmai hálózat kialakítása, amely lehetővé teszi a diskurzust az egyetemi gyűjtemények kezelői között. A kulturális kincsek közül elsőként a pedumot (’jogar’ vagy ’díszbot’) és a tisztségláncokat mutatjuk be.

Molnár Bianka, az ELTE Rektori Kabinet örökségvédelmi koordinátora vezetésével az egyetemi intézmények kulturális örökségének koordinátorai betekintést nyerhettek a rektori, a bölcsészettudományi és a jogi kar pedumát, valamint a tisztségláncokat őrző vitrinbe.

A rektori és bölcsészettudományi kar jogarát, vagy más néven díszbotját, Pázmány Péter ajándékozta 1635-ben, az egyetem alapításakor az intézménynek, míg a jogi kar peduma a kar alapításának évében, 1667-ben készült. A pedumokat alapvetően ezüstből alkották meg, részben pedig aranyozással látták el. A rektori pedumot a gyermek Jézust tartó Mária szobra díszíti és kilenc ékkővel díszített abroncs veszi körbe. A jogi és a bölcsészettudományi karok jogarain a karok védőszentjei, Szent Ivó és Xaveri Szent Ferenc szobrai láthatóak.

A tisztségláncokat I. Ferenc adományozta 1819-ben az egyetem részére. Az 1,4 méter hosszú áttört aranyláncok, és a király mellképével ellátott medálok a bécsi Johann Baptist Harnisch munkái.

tisztséglánc illusztráció

A méltóságjelvények az egyetemi tradíciók ápolása során mindmáig fontos szerepet töltenek be, az alapítás óta az egyetem országos és nemzetközi rangját fejezik ki, továbbá a rektor és a dékánok méltóságát szimbolizálják.

tisztségláncok illusztráció

A tárgyak 1945 óta a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában állnak, tartós letétként a Rektori Hivatalba kerültek kiállításra. Napjainkban a hivatalos ünnepségeken később készült tisztségjelvényekkel találkozhatunk.

Hírsorozatunkat az emlékérmek és a rektori öltözet bemutatásával folytatjuk. További részletekért látogasson el rendszeresen folyamatosan frissülő honlapunkra!

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL