Szabadon hozzáférhető eBook-ok

Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje keretében IP címtől és intézménytől függetlenül (azaz akár otthonról is) elérhetővé tette a „Tinta e-Book könyvtár/lexikontár” csomagját, melyet a Digitális Tankönyvtár oldaláról ingyenesen érhetnek el az érdeklődők.

 

A „Tinta e-Book könyvtár/lexikontár” a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

 

A dokumentumok pdf, xml és ePub formátumban is elérhetők/letölthetők.

 

A csomag a Tinta Kiadó legértékesebb és legkeresettebb lexikonjait, kézikönyveit, szótárjait, adatbázisait fogja össze:

 

Címek

A kommunikáció nyelvészeti aspektusai

A magyar mondat

A magyar nyelvtudomány történetéből

A magyar stilisztika

A nyelvtől a stílusig

A retorikai-stilisztikai alakzatok világa

A szakfordítások lektorálása

Alakzatlexikon

Anglisztika és amerikanisztika

Az alakzatok szöveg- és stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében

Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába

Bevezetés a nyelvtudományba

Családnevek enciklopédiája

Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban

Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa

Értelmező szótár+

Etimológiai szótár

Idegenszó-tár

Jel és jelentés

Keresztnevek enciklopédiája

Kiejtési szótár

Közgazdasági helyesírási szótár

Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben

Magyar értelmező szótár diákoknak

Magyar és idegen nyelvi rövidítések adatbázisa

Magyar helyesírási szólista

Magyar igei vonzatszótár

Magyar szókapcsolatok, kollokációk adatbázisa

Magyar szólások, közmondások adatbázisa

Magyar tájszavak és népies lexikai elemek adatbázisa

A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban

Nyelv és fordítás

Nyelv, beszéd, írás

Nyelvelmélet – nyelvhasználat

Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok közép-európában elméletben és gyakorlatban

Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák

Nyelvművelő kéziszótár

Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere

Ötnyelvű párhuzamos szó gyakorisági adatbázis

Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek

Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa

Stíluseszközök és alakzatok kislexikona

Szinonimák, rokon értelmű szavak adatbázisa

Szöveg és típus

Szöveg, szövegtípus, nyelvtan

Vállalkozók európai fogalomtára