Kölcsönzés

Ki kölcsönözhet?

Minden 14 évnél idősebb magyar és külföldi állampolgár kölcsönözhet.
Kölcsönözni csak személyesen, érvényes kölcsönzőjeggyel tud.
Fogyatékossággal élő személyek egy kölcsönzéssel írásban meghatalmazott személy közvetítésével is kölcsönözhetnek.

Meghatalmazás formanyomtatvány

Mit kölcsönözhetek?

Az online katalógusban szereplő, minden kölcsönözhető státuszú dokumentum kölcsönözhető.

Nem kölcsönözhető dokumentumok:

 • a folyóiratok;
 • a különgyűjteményi állomány;
 • az olvasótermi állomány;
 • a katalógusban nem kölcsönözhető státusszal szereplő törzsállományi dokumentumok.

A digitalizált Alapkatalógusban megtalálható dokumentumokat csak abban az esetben kölcsönözheti, ha a dokumentumot a könyvtár kölcsönözhető státuszúnak állapítja meg, valamint megtörténik a kötet adatainak rögzítése az online katalógusban, mely maximum 2 munkanapot vesz igénybe. Kölcsönzési igényét ebben az esetben a közönségszolgálati munkatársaknál jelezheti.

Állományvédelmi okból bármilyen dokumentum kölcsönzését vagy helyben használatát megtagadhatja a könyvtár.

Mennyit kölcsönözhetek?

A kölcsönözhető dokumentumok száma a könyvtári tagság típusától függően változik.

A kép a kölcsönözhető dokumentumok számát ábrázolja: hallgatók és olvasók 10, ELTE oktatók 20, könyvtári dolgozók 15 dokumentumot kölcsönözhetnek.

Mennyi időre kölcsönözhetek?

A kölcsönzés időtartama 3 hét, melyet két alkalommal, egyenként 3 héttel hosszabbíthat meg. A kölcsönzések hosszabbításához az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • az ELTEfind-ban, bejelentkezés után az Saját polc / Kölcsönzések menüpontban;
 • az ELTE Könyvtár WebApp webalkalmazásban;
 • e-mailben: kolcsonzo@lib.elte.hu;
 • telefonon: +36 1 411-6500/3411;
 • személyesen a közönségszolgálati pultoknál.

A képen a kölcsönzések meghosszabbításának módjai láthatók illusztrálva.

Amennyiben a kölcsönzött dokumentumot más olvasó közben előjegyezte, kölcsönzését nem tudja meghosszabbítani.

Hol ellenőrizhetem a kölcsönzéseim lejárati idejét?

A kölcsönzései lejárati határidejét ellenőrizheti:

Legkésőbb a hosszabbítások maximális számának elérése után a dokumentumo(ka)t vissza kell vinnie a könyvtárba.

Hogyan juttathatom vissza a kölcsönzött könyveimet?

A kölcsönzött dokumentumokat az alábbi módokon juttathatja vissza hozzánk:

 • személyesen leadhatja a közönségszolgálati pultoknál;
 • berakhatja a könyvbedobó szekrénybe (Bibliobox);
 • feladhatja postán az alábbi címre: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

A kép a kölcsönzött könyvek visszajuttatásának három módját illusztrálja képekkel: személyesen a közönségszolgálati pultoknál, a Bibliobox könyvbedobó szekrénybe helyezve és postán feladva az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár címére: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

Mi történik, ha lejár a kölcsönzés határideje?

Amennyiben megadta nekünk e-mailcímét, a kölcsönzési határidő lejárata előtt két nyitvatartási nappal emlékeztető, majd a lejárat napján újabb értesítő e-mailt küldünk. Ezután még 3 nap türelmi idő áll rendelkezésére, hogy késedelmi díj felszámítása nélkül visszahozza a kölcsönzött könyveket vagy, amennyiben lehetséges, meghosszabbítsa a kölcsönzési határidőt.

További értesítést kérhet az ELTE Könyvtár WebApp webalkalmazáson keresztül is, amely a lejárat előtt 5 naptári nappal, illetve a lejárat napján e-mailben és/vagy alkalmazásértesítés formájában érkezik meg.

A kép az emlékeztetők, a türelmi idő és a felszólítások sorát illusztrálja: a lejárat napja előtt 5 nappal webapp értesítés állítható be, a lejárat előtt 2 nappal emlékeztető email érkezik, a lejárat napján webapp értesítés és értesítő email. Ezután 3 nap a türelmi idő, majd a felszólítások érkeznek: a lejárat utáni 5. nap az első felszólítás email-ben, majd a 20. napon a 2. felszólítás email-ben, majd az 50. napon a 3. felszólítás email-ben és tértivevényes levélben.

A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumok után késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi díj számításába minden naptári nap beleszámít. A türelmi idő lejárta után visszaadott könyvekre a késedelmi díj a türelmi időre visszamenőlegesen is felszámításra kerül.

Ameddig tartozását nem rendezi, az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat egyetlen tagkönyvtárában sem veheti igénybe a szolgáltatásokat, illetve a kölcsönzést.

 • Késedelmi díj: 60 Ft/naptári nap/könyv
 • Felszólító levél küldésének költsége: 200 Ft adminisztrációs díj + postai díj
 • Tartozások behajtásának adminisztrációs díja: 3000 Ft
 • Könyv pótlásának adminisztrációs díja: 2000 Ft
 • Elveszett érvényes olvasójegy pótlása: 500 Ft

Használati szabályzat

Illusztráció szerzője, forrása:
cottonbro fotója a Pexels oldaláról