TMT tematikus szám - intézetünk oktatóinak tollából

Kiszl Péter: Újratervezés a könyvtárosképzésben

Sebestyén György: Az információtudomány főbb trendjei az ezredforduló után

Fodor János: Kollaboratív tartalomfejlesztési projektek az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében

 

Szerkesztői ajánló

A lapszám elektronikusan