2022. augusztus 1. és 2022. szeptember 3. között könyvtárunk és az Eötvös-kiállítás zárva tart.

muzeális gyűjtemények

A 18. századtól az egyetemi oktatás szerves részét képezték a szemléltetőeszközök, amelyeknek használói, gyarapítói ezeket egy idő után gyűjteményekbe szervezték. Az egyetem életével kapcsolatos és az egyetem történetére vonatkozó emlékek gyűjtése a 20. század elején kezdődött, a tárgyak gyűjtése jelenleg az Egyetemi Könyvtár és Levéltár feladata.