szolgáltatások

Látássérült olvasók számára asztali videónagyító áll rendelkezésre. Az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) által akadálymentessé tett, adaptált tartalmak az arra jogosult (a fogyatékosügyi koordinátoroknál regisztrált) hallgatók számára az EDIT-ben érhetők el.
Podcast (videótechnika) csomag kölcsönzés A könyvtár 3 csomag, videófelvételek készítésére alkalmas technika kölcsönzését biztosítja az intézmény munkatársai részére, támogatva az intézményi rendezvények, előadások felvételét. Az eszközkölcsönzések mellett a könyvtár vállalja az elkészült felvételek szerkesztését és igény szerinti publikálását. A feldolgozott publikus felvételek a Videotorium portál SEK-csatornáján érhetők el. A kölcsönözhető podcast-csomag részei:
A forrásközpont épületében több wifi-hálózat is elérhető, melyeket az ELTE Informatikai Igazgatósága biztosít:
A könyvtár két szintjén elhelyezett számítógépek használata ingyenes. A számítógépek a katalógusban és az adatbázisokban való keresést biztosítják, illetve MS Office programok érhetők el. Saját adathordozó használatára minden olvasói térben lehetősége van. Oktatók a tanulmányi rendszeren keresztül, csak a könyvtár nyitvatartási idejében az alábbi oktatási tereket foglalhatják le a könyvtár II. emeletén:
Látogatójeggyel Az olvasói terekben látogatójeggyel ingyenesen használhatja: valamennyi szabadpolcon elhelyezett könyvet (a kék és piros színcsíkkal jelzett könyvek csak helyben használhatók), a médiatári állomány hang- és video-dokumentumait (hangkazetta, CD, DVD, VHS, bakelit lemez) és a CD-ROM-okat, valamint a folyóirat-gyűjteményt. Továbbá:
A könyvtár állományából hiányzó kiadványokat kérésére könyvtárközi kölcsönzés útján hazai (vidéki) vagy külföldi könyvtáraktól, igény szerint eredetiben vagy másolatban beszerezzük. A megkért dokumentumok használatáról (kölcsönözhető vagy csak helyben használható) a kölcsönadó könyvtár rendelkezik.
Amennyiben olyan könyvet szeretne helyben olvasni vagy kölcsönözni, melyet más olvasó már kikölcsönzött, a dokumentumra díjmentesen előjegyzést tehet. Előjegyezni csak érvényes látogató- vagy kölcsönzőjegy birtokában lehet. Előjegyzést az alábbi módokon kérhet: az online katalóguson keresztül;  e-mailben: kolcsonzo@sek.elte.hu; telefonon: 06-94-519-636; személyesen. Az előjegyezhető könyvek maximális száma 5 kötet.
Kölcsönzéseit 5 alkalommal hosszabbíthatja meg, az alábbi módokon: e-mailen: kolcsonzo@sek.elte.hu telefonon: +36 94 519 6363 személyesen a közönségszolgálati pultnál Amennyiben elérte a hosszabbítások maximális számát, vagy a könyvre időközben előjegyzés érkezett, a kölcsönzési határidőt nem lehetséges meghosszabbítani, és a kiadványt vissza kell juttatnia a könyvtárba. A kikölcsönzött dokumentumok visszaadhatók:
Ki kölcsönözhet? Minden, a könyvtárba beiratkozott, 18 évnél idősebb magyar és külföldi állampolgár, illetve 14. életévét betöltött középiskolás diák kölcsönözhet. Kölcsönözni csak személyesen, érvényes kölcsönzőjeggyel tud. Fogyatékossággal élő személyek helyett egy általuk írásban meghatalmazott személy is kölcsönözhet. Mit kölcsönözhetek? Az online katalógusban szereplő, minden kölcsönözhető státuszú dokumentum kölcsönözhető. Nem kölcsönözhető dokumentumok: